A.C. Documentos de Actividad Contemporánea


Publicació del G.A.T.E.P.A.C (Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea), aparegué entre els anys 1931 i 1937.

En cap de les seves fotografies apareix menció d’autoria. Malgrat això, Jordana Mendelson i Juan José Lahuerta han identificat la fotògrafa australiana Margaret Michaelis darrera l’autoria de diversos dels reportatges publicats.

La portada del número 9, del primer trimestre de 1933 inclou un fotomuntatge fet amb dues fotografies, una de les quals és de Gabriel Casas. El negatiu, una placa de vidre de 9x12, està al fons dipositat a l’Arxiu Nacional de Catalunya (uc 6184) i forma part d’un dels diversos reportatges realitzats al voltant dels grups escolars de Barcelona. Es desconeix, però, si aquesta fotografia arriba a la revista fruit d'una sol·licitud directa a Casas. De fet, la resta de fotografies d'aquest exemplar no són seves (si ho són, no es conserven els negatius).

En qualsevol cas, val a dir que la recent publicació "A.C. La revista del G.A.T.E.P.A.C 1931-1937", editada amb motiu d’una exposició realitzada al respecte al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (octubre 2008 - gener 2009), mostra com els membres del G.A.T.E.P.A.C. van utilitzar en alguna altra ocasió fotografies de Casas. En aquest catàleg (pàg.92) es reprodueix un document de la presentació del Pla Macià de Barcelona feta al CIAM IV, en el qual apareixen diverses de les fotografies que Casas va fer per al Departament de Circulació de l’Ajuntament de Barcelona.


1933

Any III. Primer trimestre Núm.9 Portada Mestra i infants de l’Escola del Mar A.C.