VU


El número del 8 de juliol de 1936 d'aquesta revista francesa incloïa un monogràfic sobre Catalunya. La majoria de les fotografies que l'il·lustraven són obra de Casas. Probablement això és degut a que en aquell moment Casas treballava per al Patronat de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Es desconeix si va col·laborar-hi en cap altre número.