ECONOMIA.
BUTLLETI MENSUAL DEL DEPARTAMENT D'ECONOMIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

   

Es tracta de la continuació del Butlletí trimestral. Es manté l'acurada presentació, amb nombrosa presència de fotografies. Se'n van publicar 3 números, entre setembre i desembre de 1937, un d'ells doble.

Les fotografies apareixen sense autoria. Tot i això, hem identificat fotografies de Casas en dos d'ells.n.2 Octubre 1937   Reportatge sobre les Escoles del Treball
       
n.3-4 Desembre 1937   Fotomuntatge per a l'article "Catalunya reorganitza els seus transports".