REVISTA FORD


Vinculada a l'empresa automobilística Ford, es va publicar entre novembre de 1930 i agost de 1936, amb una periodicitat mensual.

La col·laboració de Casas va ser puntual. En els crèdits apareix un apartat relatiu als fotògrafs i en cap cas esmenten Casas. Només apareix el seu nom al peu de foto de dos dels exemplars. En un tercer, publiquen una fotografia seva sense citar l'autoria.

En la relació que a continuació oferim, es reprodueix entre parèntesi la cita literal d’autoria tal com apareix publicada en aquesta revista.


1933

núm.25 Octubre pàg.337-380 "Mansiones señoriales españolas. Les Escales". (Fotos Casas y Puig Duran)
   
núm.26 Novembre pàg.415-418 "Casa dels Velers". (Fotos Casas y Arxiu Mas)
   
   
1934  
núm.30 Agost pàg.747 Carles Pi i Sunyer, alcalde de Barcelona, passa revista a una formació de la Policia de Tràfic, amb motiu de l'estrena dels nous uniformes