La Jornada Deportiva

               

És la capçalera en les que hem localitzat (gràcies a una informació de Pablo González i d'Andrés Antebi) les fotografies més antigues publicades amb la signatura Foto Sport. Es tracta de tres fotografies d’una cursa de regularitat Barcelona-Saragossa-Barcelona de motociclisme, o de motorisme, com en deien llavors, organitzada pel Moto Club de Catalunya. És l’exemplar número 110, del 3 de febrer de 1923.

Tot i que, en aquell moment, aquesta publicació es nodria de diversos fotògrafs per oferir la informació gràfica, tenien en Josep Gaspar al fotògraf estrella, tant pel que fa al volum de fotografies publicades, com per la manera de referir-se a ell en alguns articles i notes. Altres fotògrafs que hi col•laboraven eren Colomé, Vives, Maymó, Photo Carte i Gibert (especialitzat en fotografies de rugby). També, com a corresponsals d'altres ciutats, Pío (Madrid), Vidal (Valencia) i Pacheco (Galícia). L’entrada de Foto Sport en les pàgines d’aquesta revista és fa de manera gradual. De manera esporàdica anaren apareixent fotografies amb aquesta signatura, amb l’hoquei herba, la pilota basca i el rugby com a motiu, fins que a finals del març la col•laboració esdevé més regular i passen a ocupar-se també del futbol.

Dos mesos després d'aquelles primeres fotografies sobta trobar, en alguns exemplars de principi d’abril, algunes imatges amb la signatura Rovira. Pot ser, d’una banda, que es tractés d’un altre fotògraf. Podria ser, també, però, que Joan Rovira comencés en solitari i que Casas l’integrés a Foto Sport. O, potser, simplement, que aquelles fotografies van sortir personalitzades com un fet excepcional. Fa de mal resoldre. En qualsevol cas, no hem trobat en aquesta publicació cap fotografia amb la firma de Casas.

La fotografia de Foto Sport a La Jornada Deportiva sovintejarà fins al novembre de 1924. No sembla que s’especialitzessin en cap disciplina. Curses ciclistes, d’atletisme, combats de boxa o partits de futbol són fotografiats per Foto Sport. Durant aquells mesos han iniciat també la col•laboració amb aquest mitjà altres fotògrafs alguns dels quals seran també protagonistes de molta de la informació gràfica apareguda els anys següents, com és el cas de Pablo Luis Torrents i de Ramon Claret, alhora que Gaspar ha anat perdent protagonisme. Tot i això, a partir de desembre de 1924 gairebé la totalitat de les fotografies passen a estar signades amb la fórmula Foto Gaspar-Claret.

La llista de fotografies de Foto Sport publicades en aquest periòdic esportiu encara no la podem oferir atès que està pendent de ser completada.

Es pot consultar aquesta publicació en línea: http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/jorndeport