Diario Oficial de la Exposición Internacional de Barcelona

               

Amb la celebració de l’Exposició Internacional de Barcelona, l’any 1929, apareix als quioscos una nova publicació amb la intenció d’esdevenir el seu òrgan de difusió principal. Malgrat el que diu el seu nom, es tractava d’un setmanari. Fins al número 20, la presència d’informació gràfica es concentra en les tres primeres pàgines i en les tres darreres. A partir del número 21, la publicació creix en format, millora la qualitat del paper i augmenta la presència de la fotografia impresa, integrant-se ara ja entre el text..

La col•laboració de Casas apareix sota la signatura de Foto Sport, o sigui que alguna d’elles podria ser obra de Joan Rovira. Malgrat al número 2 ja hi ha una fotografia el negatiu de la qual ha estat localitzat en el fons Casas de l’ANC, és a partir de finals del mes de maig del 1929 quan, coincidint amb la inauguració del certamen, la fotografia de Foto Sport és més abundant. Les seves fotografies ens mostren els nous pavellons, amb vistes exteriors i interiors, la nova urbanització de la muntanya de Montjuïc, les noves fonts amb múltiples brolladors, les escultures, els jardins... Surten també del recinte de l’Exposició i recullen vistes de Barcelona, de la transformació de la ciutat paral•lela a aquest esdeveniment i de la seva gent. No s’ocupen, però, de la documentació dels fets polítics i administratius que s’esdevenen. Les inauguracions i visites oficials són cobertes gràficament per Pérez de Rozas i pel tercet Gaspar-Sagarra-Torrents. Casas ofereix des de les pàgines d’aquest setmanari una fotografia menys lligada al seguiment dels esdeveniments d’actualitat. No sabem si ho fa per encàrrec o bé per decisió personal. En general fa una fotografia sòbria, tot i que, sempre que pot, busca enquadraments especials, utilitzant els ulls de les arcades per emmarcar edificis, jugant amb la perspectiva tot situant elements en primer terme en contrast amb el fons o fent picats i contrapicats.

Aquest setmanari es va publicar sota aquest nom fins a finals de març de 1930 quan, atès que l'Exposició Internacional de Barcelona feia ja dos mesos que havia estat clausurada (tot i que algunes de les mostres van continuar fins a l'estiu sota el nom d'Exposició de Barcelona), passa a dir-se Barcelona Gráfica. En aquesta nova publicació hi continuarem trobant la col·laboració de Casas.

El Diario Oficial de la Exposición Internacional de Barcelona creiem que encara no es pot consultar en línia enlloc. Tampoc podem oferir la llista de les fotografies identificades com a obra de Casas o de Foto Sport perquè el buidatge encara no ha estat fet completament.