Cartells

Cartells polítics

  • 6 cartells per a Acció Catalana Republicana amb motiu de les eleccions municipals de 14 de gener de 1934.
  • Obeiu l’Agent de Tràfic. Ell vetlla per la vostra vida. Cartell per al Departament de Circulació de l’Ajuntament de Barcelona. C.1934.
  • 16 febrer CATALANS…! 1936. Cartell per a les eleccions legislatives de 1936.
  • La Mascota de la revolució : el més petit de tots. 1937. Possible autoria. Núria Casas recorda el seu pare treballant amb Miquel Paredes, autor de l’estatueta, però el cartell no està signat.


Cartells d’espectacles

  • Demon’s Jazz. [1929-1930]
  • Harry Wills. [1930]


Cartells d’esports

  • F.C.Barcelona. 1919-1920. Campió de Catalunya i d’Espanya. 1920.