La Jornada Deportiva 1923-1924
Col·laboració freqüent
  L'Esport Català L'Esport Català 1925-1927
Col·laboració freqüent
  D'ací d'allà D'Ací d'allà 1925-1935
Col·laboracions esporàdiques
  El Tango de Moda El Tango de Moda 1928-1929
Col·laboració freqüent
  La Publicitat 1928-1930
Col·laboració freqüent
  Mirador 1929-1932
Col·laboració freqüent
  Diario Oficial de la Exposición Internacional de Barcelona Diario Oficial de la Exposición Internacional de Barcelona 1929-1930
Col·laboració freqüent
  La Vanguardia La Vanguardia 1929- Març 1930
Col·laboració freqüent
  Barcelona Gràfica Barcelona Gràfica 1930
Col·laboració freqüent
  Imatges 1930
Col·laboració freqüent
  La Rambla 1930-1932
Col·laboració freqüent
  L'Opinió 1932 i 1934
Col·laboració freqüent i a 1934 esporàdica
  Esplai 1933
Col·laboració única en un exemplar
  A.C.Documentos de Actividad Contemporánea 1933
Reproducció d'una fotografia en una portada
  Catalunya Atlètica Catalunya Atlètica 1933
Col·laboracions esporàdiques
  Revista Ford 1933-1934
Col·laboracions esporàdiques
  La Humanitat 1933-1936
Col·laboracions esporàdiques
  S'Agaró S'Agaró 1935-1936 i 1949-1968
Col·laboració freqüent
  Butlletí del Sindicat de Cecs de Catalunya 1936
Reproducció d'una fotografia
  Vu 1936
Reproducció de diverses fotografies en un exemplar
  Butlletí trimestral del Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya 1936-1937
Col·laboració esporàdica
  Economia Economia. Butlletí mensual del Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya 1937
Col·laboració esporàdica
  Nova Ibèria Nova Ibèria 1937
Col·laboració esporàdica
  Meridià 1938
Col·laboració esporàdica
  Agua Agua 1966-1970
Col·laboració esporàdica